Samorząd uczniowski

Home / O szkole / Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO :

Przewodnicząca SU: Martyna Barczykowska 2b

Zastępca Przewodniczącego SU: Szymon Grądzki 2c

Członek SU: Miłosz Płaczek 3a

Skarbnik SU: Martyna Rode 2e

Sekretarz SU: Natalia Mrotek 2d

Rzecznik ds. uczniów: Weronika Nowak 2a

Opiekun SU: pan Karol Lizak

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI >>>>

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO >>>>>