Grono Pedagogiczne

Home / O szkole / Grono Pedagogiczne
1.Betscher Dariusz Jan, mgrdyrektor, język niemiecki, przedmioty zawodowe w branży logistycznej
2.Gapińska Magdalena, mgrwicedyrektor, język polski
3.Kinderman Grażyna, mgrkierownik szkolenia praktycznego, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe w branży ekonomicznej
4.Banaszak Dorota, mgrmatematyka, informatyka
5.Benenowski Piotr Krzysztof, mgrprzedmioty zawodowe w branży ekonomicznej, informatyka, przedmioty zawodowe w branży informatycznej
6.Betscher Joanna, mgrjęzyk angielski, język niemiecki
7.Borowczyk-Sobczak Tatiana, mgrgeografia, informatyka
8.Borus Krzysztof, mgrhistoria, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa
9.Chmielewski Sławomir, mgrinformatyka, przedmioty zawodowe w branży reklamowej, przedmioty zawodowe w branży informatycznej
10.Daniel Maciej, mgrinformatyka, przedmioty zawodowe w branży informatycznej
11. Daniel Monika, mgrjęzyk angielski
12.Fedec Małgorzata, mgrchemia, fizyka, matematyka, podstawy przedsiębiorczości
13.Felska Milena, mgrjęzyk angielski
14.Gryko Jolanta, mgrinformatyka, przedmioty zawodowe w branży informatycznej
15.Hopfinger Michał, mgrinformatyka, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe w branży ekonomicznej
16.Hopfinger Tomasz , mgrprzedmioty zawodowe w branży ekonomicznej, przedmioty zawodowe w branży logistycznej
17.Jamnik-Bojewska Justyna, mgrjęzyk niemiecki, doradztwo zawodowe
18.Januszewska Dorota, mgrmatematyka
19.Jaskólska Grażyna , mgrwychowanie fizyczne
20.Kowalski Tomasz, mgrbiologia, przedmioty zawodowe w branży logistycznej
21.Lejbman-Chowaniec Andrzej, mgrreligia
22.Lizak Karol Łukasz, mgrgeografia, przedmioty zawodowe w branży turystycznej, przedmioty zawodowe w branży logistycznej
23.Łochocka Elżbieta , mgrchemia, fizyka, przedmioty zawodowe w branży logistycznej
24.Malikowski Dariusz, mgrwychowanie fizyczne
25.Matczak Ireneusz, mgrinformatyka, przedmioty zawodowe w branży informatycznej
26.Meliński Tomasz, mgrreligia, etyka, filozofia
27.Muzalewski Maciej, mgrjęzyk polski, przedmioty zawodowe w branży logistycznej
28.Narożna Justyna, mgrjęzyk polski
29.Otrembska Anna, mgr inż.Informatyka, przedmioty zawodowe w branży informatycznej, matematyka
30.Pilarska Monika, mgrJęzyka niemiecki, historia
31.Popowski Rafał, mgrjęzyk angielski
32.Poskrop Agnieszka, mgrjęzyk polski, bibliotekarstwo
33.Rotkiewicz Agnieszka, mgrmatematyka, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe w branży ekonomicznej
34.Rydzyńska Monika, mgrjęzyk angielski
35.Stachowski Michał, mgrwychowanie fizyczne
36.Szarszewski Witold, mgrhistoria, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
37.Śmigel Jan, mgrmatematyka, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, przedmioty zawodowe w branży logistycznej
38.Tomczak Marzena, mgrpodstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, przedmioty zawodowe w branży ekonomicznej
39.Traczyk Wioletta, mgrjęzyk polski
40.Tyborski Wojciech, mgrprzedmioty zawodowe w branży turystycznej
41.Welker Ewa, mgrwychowanie fizyczne
42.Włodarek Aleksandra, mgrpedagog szkolny
43.Banicki Krzysztof, mgr inż.informatyka, przedmioty zawodowe w branży informatycznej
44.Bzdawka Tomasz, mgrmatematyka
45.Gorecki Paweł, mgrpodstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe w branży ekonomicznej
46.Kuliński Marcin, mgrwychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
47.Kwiatkowska Alina, mgrprzedmioty zawodowe w branży ekonomicznej
48.Michalska Agnieszka, mgrmatematyka
49.Rosińska-Bury Joanna, mgrjęzyk niemiecki
50.Składanowska Aleksandra, mgrjęzyk niemiecki, przedmioty zawodowe w branży turystycznej
51.Suty Tomasz, mgrinformatyka, przedmioty zawodowe w branży informatycznej
52.Szamara Emilia, mgrprzedmioty zawodowe w branży ekonomicznej, przedmioty zawodowe w branży turystycznej