Nagroda Banku Spółdzielczego dla uczennicy klasy patronackiej w Staszicu

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią między innymi podsumowano współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w ramach umowy patronackiej obejmującej klasę pierwszą technikum ekonomicznego i technikum rachunkowości. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią reprezentowała wiceprezes Alina Kołcz i dyrektor Justyna Gruntkowska. Miłym akcentem uroczystości było wyróżnienie przez Panią Prezes i Panią Dyrektor Joanny Stasiak-najzdolniejszej uczennicy z klasy patronackiej, która osiągnęła najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023. Joanna otrzymała jednorazowe stypendium przyznane przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Nakle na Notecią. Ponadto Zarząd Banku Spółdzielczego skierował specjalne podziękowania za owocną współpracę i realizację umowy patronackiej koordynatorkom projektu –Grażynie Kinderman i Agnieszce Rotkiewicz.

Za całoroczną współpracę Banku i szkoły dziękują koordynatorki licząc na podejmowanie w przyszłości nowych wspólnych inicjatyw.

Materiał: Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz