Nabór na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu

„Szkoła zawodowa świadomym wyborem – III edycja”

Informujemy, że od dnia 09.09.2022r. rozpocznie się rekrutacja uczniów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem–III edycja”.

Rekrutacja obejmuje nabór na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne i pozaszkolne,w tym,m.in.:

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego,
 • kursy zawodowe, w tym m.in. kurs IT, kurs na prawo jazdy kategorii  B,
 • certyfikowane kursy z języka angielskiego zawodowego(TOEIC),
 • warsztaty z ładu przestrzennego,
 • zajęcia dydaktyczne rozwijające uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • warsztaty wyjazdowe rozwijające kompetencje kluczowe,
 • spotkania z przedsiębiorcami służące uzupełnieniu wiedzy zawodowej uczniów,
 • wizyty u podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Nabór potrwa do 16.09.2022 r.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie:

> w formie papierowej w sekretariacie:

 • I–ego Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica, ul. Ks. Stanisława Staszica 18, 89– 100 Nakło nad Notecią;
 • Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu, Lubaszcz 11 A, 89–100 Nakło nad Notecią;
 • Technikum i Branżowej Szkoły nr 1 w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, ul. Jana Kochanowskiego 1,89 –200 Szubin;

> w formie elektronicznej do pobrania ze stron internetowych szkół:

www.staszic.info,

www.zsplubaszcz.com,

www.zsp.szubin.pl,

UWAGA

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub elektronicznej w formie skanu (skan podpisanych dokumentów) na adresy mailowe szkół:

W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagane jest podpisanie dokumentów przez rodzica lub opiekuna prawnego.

BIURO PROJEKTU

mieści się w siedzibie organu prowadzącego:
Starostwo Powiatowe ul. gen. H. Dąbrowskiego 54,89–100Nakło nad Notecią, pok.34

tel.:523866645

e-mail: sekretariat@powiat-nakielski.pl