Lekcja historii uczniów Staszica

Dnia 25.05.2023 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół im. St. Staszica wraz z opiekunami pojechała do Warszawy, aby spotkać się z panem Olgierdem Łukaszewiczem, fundatorem Fundacji “My Obywatele Unii Europejskiej” im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Olgierd Łukaszewicz, znany aktor, grający główne role w znaczących polskich filmach, takich jak: ,,Sól ziemi czarnej”, ,,Brzezina”, “Wierna rzeka”, ,,Seksmisja”, ,,Jak pies z kotem”. W trakcie spotkania uczniowie pogłębili swoją wiedzę dotyczącą patrona fundacji Wojciecha B. Jastrzębowskiego, który w 1831 roku napisał ,,Konstytucję dla Europy”. W drugiej części spotkania uczniowie, wraz z Janem Rodowiczem (autorem publikacji) uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Pana Olgierda, zatytułowanych: ,,Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności”. Na zakończenie spotkania założyciel Fundacji otrzymał od nas prezentację złożoną ze zdjęć, plakatów – efektów realizacji projektu ,,Wojciech B. Jastrzębowski – prekursor UE”, w którym wzięło wzięło około 350 uczniów z naszej szkoły.  Po udanym spotkaniu młodzież uczestniczyła w żywej lekcji historii, odwiedzając miejsca z nią związane. Pierwszym przystankiem był dworzec Warszawa Gdańska, na którym znajduje się tablica upamiętniająca miejsce wydarzeń Polskiego Marca 1968. Idąc Krakowskim Przedmieściem oraz Nowym Światem dotarli  do tablicy upamiętniającej postać Wojciecha B. Jastrzębowskiego, która znajduje się na ścianie bocznej Pałacu Staszica. Dzięki spotkaniu w Fundacji uczniowie naszej szkoły pogłębili wiedzę o UE oraz uświadomili sobie, jak ważne jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Opiekunami byli Tomasz Meliński oraz Witold Szarszewski.