Kształtowanie świadomości ekologicznej

10 czerwca br., klasa 1g Technikum Logistycznego uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do firmy MTB Trzebińscy. Tam, Pani Magdalena Trzebińska-Dutkiewicz opowiedziała uczniom, o tym jak powstała i rozwijała się rodzinna firma oraz o ekologicznej misji, polegającej na zmniejszeniu szkodliwego wpływu plastiku na środowisko i oszczędności zasobów naturalnych. Uczniowie zwiedzili zakład i poznali proces recyklingu polietylenu (HDPE) i polipropylenu (PP). Pani Magdalena omówiła proces produkcji, dystrybucji i transportu rur osłonowych dla teletechnicznej kanalizacji kablowej i rur osłonowych do kabli energetycznych oraz system informatyczny, który pracownicy wykorzystują w codziennej pracy. Na zakończenie na uczniów czekała słodka niespodzianka.

Materiał: Agnieszka Melińska