Kreatywni uczniowie LO w Staszicu

Właśnie ukazała się kolejna bajka napisana w języku angielskim przez uczennice klasy IIIap LO.

Pozycja powstała podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu: „Kreatywność przede wszystkim!”, który finansowany był przez Starostwo Powiatu Nakielskiego. Tym razem uczennice stworzyły swoją oryginalną wersję znanej wszystkim „Księgi dżungli”.

Książeczka „Tarzaness” jest wynikiem współpracy uczennic Staszica oraz doradczyń metodycznych przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Opracowane do tekstu zadania pozwalają na naukę słownictwa oraz doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem.

Readersy trafią do nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych na terenie powiatu nakielskiego.

Adaptacją bajki zajęły się Zuzanna Gamalska, Agata Marciniak oraz Oliwia Żywicka. Ilustracje wykonały Natalia Gonia oraz Martyna Muzalewska.

Serdecznie dziękuję moim wspaniałym uczennicom za poświęcony czas oraz za wykonanie zadania ze starannością i pełnym zaangażowaniem. Bez ich chęci projekt nie zostałby zrealizowany. Podziękowania kieruję również do moich koleżanek z KP CEN zajmujących się doradztwem metodycznym dla nauczycieli języków obcych oraz do pani Julii Żmudzkiej za wspaniałą oprawę graficzną.

Niezmiennie słowa wdzięczności kieruję do członków Zarządu Powiatu za wieloletnie wspieranie moich projektów.

Joanna Betscher