Komunikat dyrektora CKE

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2023 r. , 2023 LATO.

 Formuła 2019

 część pisemna:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019.pdf

część praktyczna:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf

Formuła 2017

część pisemna:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/1B.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2017.pdf

część praktyczna:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017.pdf

Formuła 2012

część pisemna:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/LATO_2023/1A.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012.pdf