Komunikat  dotyczący wyników egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2022

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń- luty 2022, mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. do dnia 05. kwietnia 2022 r. u kierownika praktycznej nauki zawodu,  albo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Deklaracje należy złożyć w formie pisemnej w szkole lub  w formie elektronicznej, przesyłając skan na adres OKE w Gdańsku.

Osoby, które zdały egzamin proszone są o odbiór zaświadczeń i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.