Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego w poprzednich sesjach, mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji czerwiec –lipiec 2023 r. do dnia 07 lutego 2023 r.

Natomiast w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2023 r.-Zima – do 07 kwietnia 2023 r.

Deklarację należy złożyć w formie pisemnej w szkole u kierownika szkolenia praktycznego lub w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres kierownik@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.