Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego!

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2023 r., mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji styczeń – luty 2024 r. do dnia 12   września  2023 r. do kierownika szkolenia praktycznego albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć w formie pisemnej w szkole u kierownika szkolenia praktycznego lub w formie  elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres kierownik@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.

Dyplomy zawodowe oraz certyfikaty kwalifikacji zawodowych do odbioru dla sesji 2023 lato od  08 września 2023r.