Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2023  r., mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji  czerwiec – lipiec 2023 r.  do dnia  05   kwietnia  2023 r. do kierownika szkolenia praktycznego albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklarację będzie można złożyć w formie pisemnej w szkole u  kierownika szkolenia praktycznego lub w formie  elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres kierownik@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.

Certyfikaty kwalifikacji zawodowych do odbioru od 7 kwietnia 2023 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy
ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r. – 26 maja 2023 r.