Historia szkoły

Home / Historia szkoły

Geneza nakielskiego Liceum Pedagogicznego sięga 1954 roku, oraz lat poprzedzających rozpoczęcie działalności, w których podjęto inicjatywę stworzenia Liceum Pedagogicznego w Nakle nad Notecią. W roku szkolnym 1954/55 na pierwszych etatach w liceum pracowało jedynie dwoje nauczycieli. W 1954r. naukę w liceum rozpoczęło 35 uczniów a w 1956r. było Ich już 201. W tej sytuacji z inicjatywy dyr. Czesława Wachowicza przy pełnym porozumieniu szkolnych i wojewódzkich władz oświatowych i administracyjnych rozpoczęto starania o realizację zaplanowanych inwestycji budowlanych: budynku szkoły i internatu. Dnia 21 czerwca 1960 r. oddano do dyspozycji uczniów i nauczycieli nowy budynek szkolny przy ul. Staszica a w 1963 r. internat przy ul. Parkowej.

Zespół Szkół im.Staszica

W okresie 15 lat działalności mury szkoły opuściło 510 absolwentów. W czerwcu 1969 r. odbył się ostatni egzamin dojrzałości, do którego przystąpiło 78 absolwentów. Wszyscy zdali egzamin z pomyślnym dla nich wynikiem. Z początkiem 1965 r. Ministerstwo Oświaty podjęło decyzję o likwidacji liceów pedagogicznych. W tymże roku powstała koncepcja zorganizowania w miejscu stopniowo zanikającego Liceum Pedagogicznego, Technikum Przemysłu Spożywczego. Tak, więc 1 września Technikum rozpoczęło działalność dydaktyczno-wychowawczą. Technikum Przemysłu Spożywczego stanowiło bazę, na której powstały dalsze kierunki kształcenia zawodowego: W 1976r. Powołany został Zespół Szkół Spożywczych. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie w 1985r. imienia Stanisława Staszica, oraz wręczenie sztandaru.