Gala podsumowująca realizację projektu ekonomicznego w Staszicu

Zespół Szkół im S. Staszica w Nakle nad Notecią jest szkołą otwartą, która nie zamyka się na naukę, kulturę, środowisko lokalne. Potrafi korzystać z tego co ją otacza.

W środę 08.12.2021 odbyła się uroczysta gala podsumowująca realizację projektu na zajęcia pozalekcyjne współfinansowanego ze środków Powiatu Nakielskiego pn. „Akademia dobrych praktyk ekonomicznych w Staszicu”. Na uroczystość przybyli goście: starosta Nakielski Tadeusz Sobol oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm: dyrektor Banku Spółdzielczego Justyna Gruntkowska, koordynator ZUS ds. komunikacji społecznej  i edukacji Joanna Karsznia, dyrektor Zespołu Szkół Staszica Dariusz Jan Betscher. Uczniowie technikum ekonomicznego zaprezentowali realizacje dwóch projektów na zajęcia pozalekcyjne pn.: „#kreAKTYwna młodzież” i „Akademia dobrych praktyk ekonomicznych w Staszicu”.

Organizatorkami tego wydarzenia były koordynatorki projektu ekonomicznego: Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie projektu ekonomicznego, a w szczególności lokalnym firmom i instytucjom oraz uczniom klas ekonomicznych: Ic, II c i III c i IVc.

Podziękowania kierują również do organu prowadzącego szkołę – Powiatu Nakielskiego.

W związku z ogromnym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej organizatorzy planują kontynuować projekty ekonomiczne na zajęcia pozalekcyjne.

Tekst: Agnieszka Rotkiewicz