Finaliści Młodego Lean Lidera z wizytą w Belma Accessories Systems Sp. z o.o. (BAS)

W ramach trzeciego etapu programu Młody Lean Lider uczniowie powinny odbyć 3 wizyty w firmach, które pracują w oparciu o Lean Management. Zadaniem finalistów jest wykorzystanie narzędzi Lean w celu usprawnienia wyznaczonych obszarów. Wizyty w firmach mają na celu wykorzystanie wiedzy uczniów zdobytej podczas realizacji programu MLL oraz nabycie kompetencji twardych
i miękkich niezbędnych na rynku pracy.
Dwie grupy z klasy 3cP technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości uczestniczyły w pierwszej wizycie w Belma Accessories Systems Sp. z o.o. ( BAS)
w Bydgoszczy. Firma specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technicznie konstrukcji metalowych. BAS to jedna z największych firm tego typu w Europie Środkowej.
Grupy: MIDORI i Świnki podczas wizyty w firmie poznały procesy produkcyjne oraz wybrały obszary
do usprawnienia. Wsparciem merytorycznym z ramienia firmy dla grupy Świnki jest pan Dariusz Szulc,
a grupy MIDORI – pan Marek Olejniczak.
Do grupy MIDORI należą:
Amelia Serwus (lider), Martin Dych, Jakub Rożek, Michalina Tecław, Agata Tecław, Wiktoria Hołysz, Hubert Thomas, Martyna Pruchnicka, Aleksandra Kawka

Do grupy Świnki należą:
Wiktoria Listosz (lider), Milena Kaźnica, Julia Kwaśniewska, Julia Budnik, Martyna Rzyska, Martyna Tadych, Nicole Danielewska, Emilia Grzybowska

Bardzo dziękujemy pani Dominice Tecław i Fundacji Wspierania Edukacji im. ks. S, Staszica w Nakle nad Notecią za sfinansowanie wyjazdu do firmy oraz szkolnemu miniprzedsiębiorstwu MomenTravel, za organizację przejazdu.