Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły! 

Co to jest Erasmus+? 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w realizacji międzynarodowych projektów podnoszących kompetencje. Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 26,2 miliarda euro. 

Dlaczego Erasmus+ jest ważny? 

 • Innowacyjność: Program wspiera nowoczesne i kreatywne podejścia do edukacji. 
 • Inkluzywność: Zwiększa dostęp do edukacji dla wszystkich grup społecznych. 
 • Cyfryzacja: Promuje nowoczesne technologie i umiejętności cyfrowe. 
 • Mobilność: Umożliwia swobodne przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach UE. 

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – dla kogo? 

Uczestnikami projektów mogą być: 

 • Uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych 
 • Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
 • Kadra zarządzająca placówkami oświatowymi 
 • Trenerzy i szkoleniowcy 

Nasza szkoła w programie Erasmus+ 

Nasza placówka otrzymała akredytację Erasmusa na lata 2022-2027 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, przyznaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 

Co daje akredytacja? 

 • Gwarancję regularnego dofinansowania na działania związane z mobilnością 
 • Możliwość realizacji zagranicznych praktyk do 2027 roku 

Jak skorzystać z programu? 

 • Skontaktuj się z koordynatorem programu Erasmus+ w naszej szkole. 
 • Dowiedz się o dostępnych projektach i możliwościach. 
 • Złóż wniosek i przygotuj się do międzynarodowej przygody edukacyjnej! 

Erasmus+ – Twoja szansa na rozwój i nowe doświadczenia! 

Nie czekaj, dołącz do nas i otwórz się na nowe możliwości!