Ekonomiści ze Staszica na konkursie PIP

W dniu 09.03.2022 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbył się etap okręgowy IX edycji konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Poznaj swoje prawa w pracy”. Zawody okręgowe odbyły się w formie stacjonarnej, uczennica odpowiedziała na 35 pytań z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia opracowanego przez Komisję Konkursową. IX edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” i jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności zarówno dla szkół jak i uczniów.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowały się dwie uczennice z technikum ekonomicznego z największą liczbą punktów: Wiktoria Listosz kl. 2c oraz Sandra Marciniak kl. 4c (ze względu na kwarantannę nie mogła wziąć udziału). Uczennice zostały przygotowane do konkursu przez nauczycielki: Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz.

Tekst: Agnieszka Rotkiewicz