Ekonomiści ze Staszica realizują założenia patronatu Banku Spółdzielczego

W dniu23 maja 2023 roku w Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią odbył się wykład w ramach współpracy patronackiej obejmującej klasy technikum ekonomicznego i technikum rachunkowości. Głównym tematem spotkania była bankowość internetowa i mobilna. Młodzież aktywnie uczestniczyła w wykładzie, prowadzonym przez Panią dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią Justynę Gruntkowska.Przekazała młodzieży wiedzę finansową i umiejętności wykorzystywania usług finansowych w sposób profesjonalny, jako praktyk reprezentujący sektor bankowy. Na wykładzie zostały poruszone tematy dotyczące aplikacji mobilnej banku w internecie, jej możliwości i niebezpieczeństw z tym związanych. Najaktywniejsi uczniowie zostali nagrodzeni upominkami. W przyszłości ułatwi to uczniom świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Organizatorami spotkania były koordynatorki porozumienia – nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz.

Materiał: Agnieszka Rotkiewicz