Ekonomiści Staszica na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Uczniowie technikum ekonomicznego i rachunkowości z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zapoznali się z kierunkami kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekt na zajęcia pozalekcyjne współfinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego pt. „Akademia dobrych praktyk ekonomicznych” umożliwił zorganizowanie wycieczki przedmiotowej do Torunia. W ramach stałej współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, w dniu 29 września 2021r. młodzież spotkała się z władzami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uczniowie zostali powitani przez prodziekana ds. studentów dr Ryszarda Lorenczewskiego, który na wstępie przedstawił misję, wizję i strategię wydziału oraz preferowaną sylwetkę studenta. Uczniowie poznali ofertę kształcenia dostosowaną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Obecnie wiodącymi kierunkami na wydziale są: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, komunikacja i psychologia w biznesie oraz matematyka z ekonomią. Prodziekan poinformował młodzież o możliwościach studiowania poza granicami kraju w ramach współpracy UMK z uczelniami zagranicznymi. Następnie uczniowie „Staszica” wysłuchali wykładu pracownika naukowego z biura programów międzynarodowych Mariusza Lewandowskiego. Przyszli ekonomiści mieli możliwość poznania kampusu uniwersyteckiego.

Wyjazd studyjny, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów ZS im. S. Staszica, przygotowały koordynatorki projektu: Grażyna Kinderman, Agnieszka Rotkiewicz oraz nauczycielka przedmiotów ekonomicznych: Marzena Tomczak.

Materiał: Agnieszka Rotkiewicz