Ekonomiści Staszica na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Uczniowie technikum ekonomicznego i technikum rachunkowości z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią spotkali się z Władzami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uczestniczyli w wykładzie.

Projekt na zajęcia pozalekcyjne współfinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego pt. „Ekonomia i rachunkowość szansą na lepszy start w dorosłość” umożliwił zorganizowanie wycieczki przedmiotowej do Torunia. W ramach stałej współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, w dniu 25 października 2022r. młodzież spotkała się z władzami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uczniowie zostali powitani przez prodziekana ds. studentów dr Ryszarda Lorenczewskiego, który przedstawił misję, wizję i strategię wydziału. Uczniowie poznali ofertę kształcenia dostosowaną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Obecnie wiodącymi kierunkami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania są: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistykakomunikacja i psychologia w biznesie oraz matematyka z ekonomią. Prodziekan poinformował młodzież o możliwościach studiowania poza granicami kraju w ramach współpracy UMK z uczelniami zagranicznymi. Młodzież ze „Staszica” wysłuchała prezentacji pracownika naukowego Mariusza Lewandowskiego. Młodzi ekonomiści ze Staszica mogli wcielić się w rolę studenta UMK. Zostali oni zaproszeni przez dr Krzysztofa Kanenberga na wykład z mikroekonomii. Mieli również okazję poznać zasady funkcjonowania studenckiego koła naukowego Forum e- Biznesu. Uczniowie zwiedzili kampus uniwersytecki.

Wycieczkę przygotowały koordynatorki projektu na zajęcia pozalekcyjne: Grażyna Kinderman, Agnieszka Rotkiewicz oraz nauczycielka Ewa Welker.

Materiał: Agnieszka Rotkiewicz