Doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych

W dniach 25-26 lutego 2023 r. nauczyciele języków obcych wzięli udział w stacjonarnym seminarium ,,Mój pierwszy projekt z Ambasadorem eTwinning”. Szkolenie miało na celu zapoznanie nauczycieli z programem eTwinning. Nasi pedagodzy mieli okazję zapoznać się
działaniami eTwinngowymi, które angażują młodzież we współpracę międzynarodową przy projektach o różnorodnej tematyce z wykorzystaniem TIK.