Komunikaty

Drodzy Maturzyści!
Świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego będzie można odebrać jutro, tj. 5. lipca 2022 r. w godzinach 9.00-15.00 w sali nr 1. W późniejszym terminie dokumenty te będzie można odbierać w sekretariacie szkoły.
Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu poprawkowego muszą do dnia 12. lipca 2022 r. złożyć stosowne oświadczenie. Formularz dostępny jest pod poniższym linkiem (załącznik 7):
https://www.oke.gda.pl/index.php?page=zalaczniki
Wydrukowane formularze oświadczenia dostępne będą także w punkcie odbioru świadectw i wyników.
Wszystkim, którzy zdali egzamin maturalny, GRATULUJEMY, a za uprawnionych do egzaminu poprawkowego w sierpniu, trzymamy kciuki.


Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/21