Praktyki zawodowe

Home / Dla rodzica / Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe są przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli łączenie teorii z praktyką (rzeczywistością).

Praktyki zawodowe dla wszystkich uczniów technikum organizowane są przez Szkołę. Istnieje możliwość wskazania miejsca odbywania praktyki zawodowej przez ucznia. Jednak w trakcie indywidualnego szukania miejsca odbywania praktyki należy pamiętać o wymogu zgodności z kierunkiem kształcenia w zawodzie. Uczniowie zgłaszający propozycje miejsca praktyki są zobowiązani do podania na piśmie pełnych danych adresowych firmy, w celu sporządzenia umowy o praktykę. Samodzielne poszukiwanie zakładu pracy może być zaakceptowane wówczas, gdy siedziba znajduje się w obrębie zamieszkania i dogodnego dojazdu.

Wybierając miejsce praktyki zawodowej należy wziąć pod uwagę:
– możliwości i zakres sprawdzenia umiejętności i wiedzy nabytej w szkole,
– czy jest to firma, która pozwoli poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe?
– czy jest to firma, w której chciałbyś pracować?
– czy dojazd jest dla Ciebie dogodny?

Samodzielne poszukiwanie zakładu pracy jest wartościowym doświadczeniem przydatnym na przyszłym rynku pracy

W przypadku przydzielenia miejsca praktyki przez szkołę nie będzie możliwości dokonania zmiany miejsca jej odbywania.

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2022/2023 trwają cztery tygodnie, po 7–8  godzin dziennie.

W trakcie odbywania praktyki uczniowi nie przysługuje wynagrodzenie. Więcej informacji w zakładce „Harmonogram” – Harmonogram praktyk w roku szkolnym 2022/2023.