Akcja „Żonkile” w „Staszicu”

„Nie bądź obojętny” to hasło tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji „Żonkile” upamiętniającej zbrojną akcję organizacji żydowskich przeciw okupacji nazistowskiej
i planom likwidacji warszawskiego getta. 

Stało się już zwyczajem, że uczniowie „Staszica” włączają się w obchody rocznic powstania. W tym roku przypada jubileuszowa 80. rocznica. Inicjatorem obchodów w szkole jest Witold Szarszewski, nauczyciel historii, który podczas prelekcji w pierwszej części obchodów przybliżył kontekst historyczny i kulturowy, w jakim znaleźli się ówcześni Żydzi w Polsce
i Europie, a także przedstawił bezpośrednie motywy, jakie przyświecały organizatorom tego heroicznego zbrojnego wystąpienia. Narracja historyczna, którą posłużył się prelegent, zawierała nie tylko liczne odniesienia faktograficzne, ale także przełożenie na współczesność między innymi w aspekcie ludobójstwa, jakiego doświadcza naród ukraiński.

Historia bowiem „jest nauczycielką życia”. Trzeba tylko zechcieć ją zrozumieć, a raczej zechcieć zrozumieć ludzi tamtych czasów, którzy nie godzili się na żadne próby zniszczenia w nich wolności i tożsamości narodowej. Są oni „cichymi bohaterami”, którzy licząc się z nieuchronną zagładą, nie chcieli ginąć biernie, nie chcieli być obojętni wobec jakiejkolwiek represji. Dziś należy pamiętać nie tylko o powstańcach, ale przede wszystkim o tym, co im zawdzięczamy. Dzięki ich historii możliwe jest dzisiaj mądre kreowanie przyszłości.

Wykład był poprzedzony recytacją wiersza Czesława Miłosza  pt.: Campo di fiori
w interpretacji Sylwii Janeczko z kl. 4cG.

W drugiej części obchodów rocznicowych uczniowie obejrzeli znakomity film dokumentalny „Nie było żadnej nadziei” w reżyserii Kamy Veymont, przedstawiający szerokie tło historyczno-psychologiczne powstania w getcie warszawskim.

Warto podkreślić, że ta wyjątkowa uroczystość oraz wykład spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony uczniów „Staszica”. Świadczy to o tym, że – wbrew powszechnej opinii – świadomość historyczna, wśród wielu młodych ludzi jest nadal obecna.

Organizatorami uroczystości byli Witold Szarszewski i Tomasz Meliński.