Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022 r., mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji styczeń – luty 2023 r.do dnia 12 września 2022 r.

Deklarację będzie należy  złożyć w formie pisemnej w szkole u  kierownika szkolenia praktycznego lub w formie  elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres kierownik@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.