Zmiana teminu praktyk klasy II TOT.

Zmieniony został termin praktyk klasy II TOT.

Praktyki odbędą się od 01.09. do 28.09. 2015 r.

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z dofinansowania kosztów dojazdu na praktyki, proszeni  są o wypełnienie wniosków w sekretariacie szkoły w dniach 17-21.08.2015 r. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Osoby, które nie uzgodniły wcześniej miejsca odbywania praktyk, mogą w sekretariacie otrzymać informacje dotyczące zakładów w których będą odbywali praktyki.