ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W DNIU 15.10.2018 r

1. lekcja –  800 – 845
2. lekcja –  850 – 935
3. lekcja –  945 – 1030
4. lekcja –  1050 – 1135
5. lekcja –  1145 – 1215
6. lekcja –  1220 – 1250
7. lekcja –  1255 – 1325
8. lekcja –  1330 – 1400