Zmarła ś.p. Anna Rybacka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Anna Rybacka (30.08.1936-12.05.2020).
Od 1 września 1983r. nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W latach 1985-89 kierownik warsztatów odzieżowych. Pani Anna Rybacka działała w ZHP, była harcmistrzem a za swoją wyróżniającą się pracę w roku 1975 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Przez ponad 50 lat zaangażowana w działania ZNP. Pełniła funkcje od członka zarządu po funkcje prezesa oddziału. Na szczególne uznanie zasługuje jej praca jako zastępcy przewodniczącej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów. W ramach tej sekcji p. Rybacka zajmowała się sprawami socjalnymi emerytów i rencistów. Pani Anna Rybacka była też delegatem rodzin katyńskich. Na zasłużoną emeryturę przeszła w roku 1989.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 15 maja 2020r.  o godz. 11.00 na nakielskim cmentarzu.