Zmagania przyszłych ekonomistów w Staszicu w ramach Festiwalu Ekonomisty

        W czwartek 6 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w ramach obchodów Festiwalu Ekonomisty i Handlowca odbyła się XII edycja „Dnia  Przedsiębiorczości. Całą imprezę uświetnili swoją obecnością: Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman, a także przedstawiciele nakielskich instytucji: Dyrektor Oddziału BS w Nakle nad Notecią  – Justyna Gruntkowska, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle: Iwona Musiał, Hanna Kozakiewicz-Fiałkowska oraz Maria Osik.

        Wszyscy uczestnicy Festiwalu mieli możliwość obejrzenia krótkiego kabaretu przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela Rafała Popowskiego. Głównymi bohaterami Dnia Przedsiębiorczości byli uczniowie klas III gimnazjów z terenu powiatu nakielskiego. Młodzież  Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią przybyła z opiekunem – Beatą Taczyńską-Milczarek, Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią – z nauczycielką Ewą Lamprecht, Gimnazjum nr 2 w Potulicach z opiekunem Markiem Frąckowiakiem, a młodzież  Gimnazjum nr 1 w Paterku – z opiekunem Jackiem Pedzińskim. Szkolne drużyny zmierzyły się  w konkursie pt. „Moje finanse – moja przyszłość”. Uczniowie w praktyce zweryfikowali swoją wiedzę i postawę przedsiębiorczą. Sprawdzali  umiejętności związane z działalnością gospodarczą i jej prowadzeniem. Zadaniem młodych przedsiębiorców było stworzenie firm konkurujących ze sobą w produkcji  i sprzedaży produktu oraz osiągnięcie najlepszych wyników finansowych. Zmagania konkursowe wygrała drużyna Gimnazjum nr 4. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami.

        Dzień Przedsiębiorczości w Staszicu to już tradycja, zorganizowany został po raz dwunasty. Jest elementem Festiwalu Ekonomisty, który trwa od poniedziałku i zakończy się w piątek. Festiwal Ekonomisty przygotowali nauczyciele: Grażyna Kinderman (koordynator projektu), Agnieszka Rotkiewicz, Małgorzata Fedec, Justyna Jamnik-Bojewska, Sławomir Chmielewski, Rafał Popowski i Piotr Benenowski.

        Organizowany w „Staszicu” Dzień Przedsiębiorczości ma przybliżać gimnazjalistom zagadnień z zakresu ekonomii. Przeprowadzony konkurs wzbudził w uczniach ciekawość i być może w przyszłości będą oni chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii w Technikum Ekonomicznym i Technikum Handlowym.

Tekst: Agnieszka Rotkiewicz

Zdjęcia: Agnieszka Grochowska