Zgłoś swój udział w projekcie pt. „Powstanie Wielkopolskie – Pamiętamy!”.