ZDJĘCIA KLASOWE

8 LUTEGO (ŚRODA)  W SZKOLNEJ AULI

BĘDĄ ROBIONE ZDJĘCIA KLASOWE.

KLASY BĘDĄ ZAPRASZANE WEDŁUG USTALONEGO WCZEŚNIEJ HARMONOGRAMU.

OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ JEST JOANNA BUCHHOLZ .

SESJA ZDJĘCIOWA ZOSTAJE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORÓW

ODWOŁANA