Zawody okręgowe XV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

      13 stycznia   2012 r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady  Wiedzy Ekonomicznej w Bydgoszczy Do zawodów II stopnia zakwalifikowały  się 3 uczennice  z klasy IVc  :Barbara Nowacka, Marta Stanisławczyk i Maria Wolsk.
W zawodach okręgowych brało udział tylko 68 uczniów z województwa  kujawsko-pomorskiego. Przewodniczący Olimpiady prof. Jerzy Kozłowski i  wiceprzewodniczący mgr Stanisław Krause pogratulowali  uczestnikom  uzyskania wysokiego wyniku w I etapie  i dostania się na zawody okręgowe.

Stopień trudności  II etapu był bardzo wysoki. Uczestnicy Olimpiady odpowiadali  na jedno pytanie o charakterze ogólnym ,następnie  rozwiązywali zadanie z analizy finansowej , a na koniec rozwiązywali test składający się z 30 pytań .

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostanie zamieszczona do 15 lutego2012 r.

 Opiekunem jest pani Grażyna Kinderman

 Gratulujemy i życzymy  zakwalifikowania się do  zawodów centralnych