Zawody okręgowe XIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

      28 lutego  2011 r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady  Wiedzy Ekonomicznej w Bydgoszczy Do zawodów II stopnia zakwalifikował się uczeń  klasy IVc Darek Łasiński .
W zawodach okręgowych brało udział tylko 58 uczniów z województwa  kujawsko-pomorskiego. Przewodniczący Olimpiady prof. Jerzy Kozłowski i  wiceprzewodniczący mgr Stanisław Krause pogratulowali  uczestnikom  uzyskania wysokiego wyniku w I etapie  i dostania się na zawody okręgowe.

Stopień trudności  II etapu był bardzo wysoki. Uczestnicy Olimpiady odpowiadali  na jedno pytanie o charakterze ogólnym ,następnie  rozwiązywali zadanie z analizy finansowej , a na koniec rozwiązywali test składający się z 30 pytań .

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostanie zamieszczona do 25 marca 2011 r.

 Opiekunem jest pani Grażyna Kinderman

 Gratulujemy i życzymy  zakwalifikowania się do  zawodów centralnych