Zarządzenie Nr15/2012

Zarządzenie Nr15/2012

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 25  kwietnia 2012 r.

1. Zarządza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zmianę organizacji pracy  szkoły wynikającą z harmonogramu przeprowadzania matury w maju 2012r. w następujący sposób:

Młodzież klas pierwszych, drugich oraz kl. 3c,d,e – w terminie od  30.04. – do dnia 6.05.2012r.,  a następnie w dniach:  08 i 10.05.2012r. tj. we wtorek i we czwartek –  nie będzie miała zajęć w szkole ze względu na odbywające się egzaminy maturalne,  natomiast w poniedziałek – dnia 07 maja oraz  we środę,  dnia 09 maja- zajęcia w szkole odbywać się będą wg zmienionego planu lekcji zamieszczonego na stronie www.staszic.info  / komunikaty wicedyrektora/zastępstwa, a także w szkole na pierwszym piętrze, w gablocie obok gabinetu wicedyrektora szkoły. 

2. Absolwenci szkoły przystąpią do pisemnych egzaminów maturalnych w następujących terminach:

  • 04.05 –  j. polski – PP – godz. 9/00,
  • w pozostałych terminach zgodnie z harmonogramem CKE zamieszczonym na stronach: www.cke.edu.pl ,   www.oke.gda.pl , www.staszic.info  oraz w gablocie wicedyrektora na pierwszym piętrze budynku szkoły.

3. Maturzyści przychodzą w dniu matury 1 godzinę przed jej rozpoczęciem. Przynoszą ze sobą piszący czarnym kolorem długopis oraz dowód osobisty, a także przybory i pomoce naukowe wg wykazu ( na stronie WWW.oke.gda.pl  oraz w gablocie wicedyrektora szkoły). Do sali zdający wchodzą zgodnie z wywieszoną listą pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Do sali nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

4. Podczas trwania egzaminu zabrania rozmawiania i ściągania pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu.

5. Egzaminy matury ustnej odbywać się będą w dniach od 07.05 – 27.05.2012r. wg harmonogramu i wykazów wywieszonych w gablocie wicedyrektora szkoły. Zdający powinni stawić się na egzamin 1/2h do 1h wcześniej na wypadek, gdyby ktoś poprzedni nie dotarł.

6. Podczas trwania matury pisemnej w szkole musi obowiązywać absolutna cisza.

7.  Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i połamania piór na maturze.

8.  Młodzież klas młodszych przestrzegamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas dni wolnych – zwłaszcza gdyby były upały – wystrzegać się silnego słońca, porażenia słonecznego i nie korzystać z kąpieli w otwartych akwenach wodnych gdyż nie jest nadeszła na to  jeszcze właściwa pora!