Zarządzenie Nr 9/2010

Z a r z ą d z e n i e  Nr 9/2010

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 11 października 2010r.

W związku z obchodami dnia 14 października 2010r. Dnia Edukacji Narodowej  zarządza na ten dzień następującą zmianę organizacji pracy szkoły:

  1. Dzień 14.10.2010r. jest  dniem  wolnym  od  zajęć  edukacyjnych.  Uczniowie, którzy  zgłoszą chęć przyjścia tego dnia do szkoły będą mieli zajęcia z nauczycielami.
  2. Uczniowie, którzy  dnia   14.10.2010r. nie zamierzają  uczestniczyć w żadnych zajęciach w szkole zobowiązani są do przyniesienia od rodziców ( prawnych opiekunów) oświadczenia, że rodzice ( prawni opiekunowie przejmą za nich dnia 14.10.2010r.) opiekę.
  3. Uczniowie pełnoletni  podpiszą  się na jednej z list – albo tej, że zamierzają przyjść tego dnia do szkoły, albo na drugiej – stwierdzając, że chcą skorzystać  z możliwości pozostania tego dnia w domu.
  4. Piątek – dnia 15.10.2010r. będzie dniem normalnej pracy  szkoły.