Zarządzenie nr 5/2013

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią 

z dnia 30 kwietnia 2013r.

 

  1. Zarządza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zmianę organizacji pracy  szkoły wynikającą z harmonogramu przeprowadzania matury w maju 2013r. w następujący sposób:
  1. Młodzież klas pierwszych, drugich oraz klas trzecich Technikum – w terminie od  01.05 do 03.05..  oraz od 07 do 09.05.2013r. nie będzie miała zajęć w szkole. Młodzież ta przychodzi do szkoły na zajęcia w poniedziałek, dnia 06.05, a potem dopiero 10.05.2013r. według planów zastępstw określanych na każdy kolejny dzień przez wicedyrektora szkoły i zamieszczanych w gablocie na pierwszym piętrze w szkole oraz na stronie www.staszic.info / komunikaty/ wicedyrektor szkoły.
  1. Absolwenci szkoły przystąpią do pisemnych egzaminów maturalnych  począwszy od dnia 07.05.2013r. i dalej zgodnie z harmonogramem OKE w Gdańsku.
  2. Maturzyści przychodzą w dniu matury 1 godzinę przed jej rozpoczęciem. Przynoszą ze sobą piszący czarnym kolorem długopis oraz dowód osobisty, a także przybory i pomoce naukowe wg wykazu ( na stronie www.oke.gda.pl  oraz w gablocie wicedyrektora szkoły). Do sali zdający wchodzą zgodnie z wywieszoną listą pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Do sali nie wolno wnosić telefonów komórkowych.
  3. Podczas trwania egzaminu zabrania się rozmawiania i ściągania pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu.
  4. Egzaminy matury ustnej odbywać się będą wg harmonogramu  i wykazów wywieszonych w gablocie wicedyrektora szkoły. Zdający powinni stawić się na egzamin 1/2h do 1h wcześniej na wypadek, gdyby ktoś poprzedni nie dotarł.
  5. Podczas trwania matury pisemnej w szkole musi obowiązywać absolutna cisza.
  6. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i połamania piór na maturze.

Alicja Czubak