Zarządzenie Nr 10/2010

Z a r z ą d z e n i e  Nr 10/2010

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 11 października 2010r.

I.  W związku z przypadającym na czwartek – 11 listopada 2010r. Świętem Niepodległości oraz w związku z  faktem, że jest to dzień wolny od nauki w szkole ustala się także dzień następny – piątek 12 listopada 2010r. dniem wolnym od nauki w szkole, jednakże po uprzednim odpracowaniu.

II.  Piątek – 12 listopada 2010r. zostanie odpracowany w sobotę 06.11. br. Tego dnia  będzie obowiązywał plan lekcji z piątku.

DYREKTOR

mgr Alicja Czubak