Obchody Światowego Dnia Oszczędzania – 2010

  W dniach 25 – 29 października 2010r. w naszej szkole odbywa się Tydzień dla oszczędzania. Akcja Tydzień dla Oszczędzania to ogólnopolska, edukacyjna akcja społeczna, której celem jest promowanie idei oszczędzania oraz przekazywanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Związana jest ona ze Światowym Dniem Oszczędzania, który społeczność międzynarodowa obchodzi 31 października.

Organizatorem akcji „Tydzień dla Oszczędzania” jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy (www.kronenberg.org.pl). Koordynatorem akcji w szole jest Koło Ekonomiczne

Podczas tego tygodnia odbywają się m.in.:

* konkurs fotograficzny dla zainteresowanych uczniów ph. „Oszczędzanie w obiektywie”;

* na godzinach wychowawczych – w niektórych klasach lekcja o finansach „Planuj swoje finanse”

* na ekonomice– elementy matematyki finansowej – zastosowanie procentów w obliczaniach dotyczących lokat i kredytów;

* na lekcjach przedsiębiorczości – informacje o rynku kapitałowym i finansowym;

W tym tygodniu obchodzimy Światowy Dzień Oszczędzania. Jest to jedna z najstarszych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Jej inicjatorami w 1929 roku byli przedstawiciele największych europejskich banków. Podczas konferencji w Mediolanie uznali, że w celu zapewnienia stabilnego i długotrwałego rozwoju społeczeństw należy promować ideę oszczędzania.
W inicjatywie tej uczestniczy już od kilku lat nasza szkoła, propagując wśród młodzieży ideę oszczędzania. Efektem tych działań są konkursy i pogadanki na temat oszczędzania.

Podsumowaniem tych działań w tym roku było spotkanie z panią Justyną Gruntkowską – przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Nakle na temat oszczędzania.W spotkaniu organizowanym przez opiekunów koła ekonomicznego – p. Grażynę Kinderman i p. Michała Hopfingera, uczestniczyła licznie zebrana w auli młodzież szkolna. Spotkanie rozpoczęła p. dyrektor Alicja Czubak, która także jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych aktywnie promuje ideę oszczędzania wśród młodzieży. Wystąpienie p. Justyny Gruntkowskiej było urozmaicone pokazem slajdów dotyczących problematyki oszczędzania. Młodzież mogła poznać wiele pojęć z zakresu bankowości, zasady działalności banku, a zwłaszcza sposoby właściwego oszczędzania i działania jakie należy w tym kierunku wykonywać.

Spotkanie było bardzo ciekawą lekcją dla naszej młodzieży. Mamy nadzieję, że przyczyni się do właściwego spojrzenia przez młodzież na ideę oszczędzania. Nadmienić należy, że Bank Spółdzielczy w Nakle zawsze aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez naszą szkołę. Młodzież nasza corocznie odbywa w tym banku praktyki zawodowe w trakcie których może poznać jego funkcjonowanie.

Na zakończenie przedstawiciel młodzieży podziękował wiązanką kwiatów p. Justynie Gruntkowskiej za bardzo ciekawe wystąpienie.

[nggallery id=8]