Zakończenie praktyk klasy 2d TH

Od 1 do 26 października młodzież klasy 2d TH odbywała praktykę zawodową w firmie Carrefour Bydgoszcz w ramach projektu “Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”.