ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Od marca do grudnia 2020 r. realizowane będą w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne. Ich realizacja możliwa będzie dzięki środkom przyznanym przez  Zarząd Powiatu Nakielskiego, który podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na organizację zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia te stwarzają młodzieży alternatywne szanse spędzania wolnego czasu. Ustalając listę grantobiorców, poza spełnianiem wymagań formalnych,  brano pod uwagę to, jak dużej grupie młodych ludzi dany projekt zagwarantuje spędzanie czasu w sposób kreatywny i oryginalny.
Środki finansowe przyznano 22 projektom (na 30 nadesłanych). Wśród nich najwięcej – bo aż 5 to przedsięwzięcia, które będą realizowane w naszej szkole. W sumie uzyskały one 23.960 zł dofinansowania.

Najbliższe miesiące zapowiadają się więc ciekawie, już dziś można zastanawiać się, w którym z projektów uczestniczyć:

„Sport i turystyka dodaje nam wiatru w żagle”

„STASZIC NA SPORTOWO – stulecie powrotu Nakła do Macierzy”

„Koło teatralne w języku angielskim The English Drama Club – piata odsłona”

„#kreaAKTYWNA młodzież”

„Bądź dalekowzroczny – projekt zajęć pozalekcyjnych dla wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle n. Not.”.