Zarządzenie Nr 4/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 29 kwietnia 2014r.

I.   Zarządza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zmianę organizacji pracy  szkoły wynikającą z harmonogramu przeprowadzania matury w maju 2014r. w następujący sposób:

  1. Młodzież klas pierwszych, drugich oraz kl. 3c,d,e – w terminie od  05.05 do 07.05.2014r. nie będzie miała zajęć w szkole. Młodzież ta rozpocznie zajęcia począwszy od czwartku 08.05.2014r. wg nowego planu lekcji oraz planów na zastępstwa określanego na każdy kolejny dzień przez wicedyrektora szkoły i zamieszczanego w gablocie na pierwszym piętrze w szkole oraz na stronie WWW.staszic.info / zastępstwa.

II.    Absolwenci szkoły przystąpią do pisemnych egzaminów maturalnych w terminach zamieszczonych na tablicy ogłoszeń wicedyrektora szkoły

III.   Maturzyści przychodzą w dniu matury 1 godzinę przed jej rozpoczęciem. Przynoszą ze sobą piszący czarnym kolorem długopis oraz dowód osobisty, a także przybory i     pomoce naukowe wg wykazu ( na stronie WWW.oke.gda.pl ). Do sali zdający wchodzą zgodnie z wywieszoną listą pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Do sali nie wolno wnosić telefonów komórkowych oraz innych urządzeń tego typu.

IV.   Podczas trwania egzaminu zabrania rozmawiania i ściągania pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu.

V.    Egzaminy matury ustnej odbywać się będą wg harmonogramu i wykazów wywieszonych w gablocie wicedyrektora szkoły. Zdający powinni stawić się na egzamin 1/2h do 1h wcześniej na wypadek, gdyby ktoś poprzedni nie dotarł.

VI.   Podczas trwania matury pisemnej w szkole musi obowiązywać absolutna cisza.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i połamania piór na maturze.
Młodzież klas młodszych informujemy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas dni wolnych od nauki.

Alicja Czubak