Z a r z ą d z e n i e Nr 2/2011

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

        I.            Zarządza się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zmianę organizacji pracy  szkoły wynikającą z harmonogramu przeprowadzania matury w maju 2011r. w następujący sposób:

 1. Młodzież klas pierwszych, drugich oraz kl. 3c,d,e – w terminie od  02.05 do 06.05.2011r. nie będzie miała zajęć w szkole. Młodzież ta rozpocznie zajęcia począwszy od poniedziałku 09.05.2011r. wg nowego planu lekcji oraz planów na zastępstwa określanego na każdy kolejny dzień przez wicedyrektora szkoły i zamieszczanego w gablocie na pierwszym piętrze w szkole oraz na stronie www.staszic.info / komunikaty/ wicedyrektor szkoły.

     II.            Absolwenci szkoły przystąpią do pisemnych egzaminów maturalnych w następujących terminach:

 • 04.05 –  j. polski– godz. 9/00,
 • 05.05 –  matematyka– godz. 9/00 (P) oraz godz. 14/00 (R),
 • 06.05 – angielski – godz. 9/00 (P) oraz godz. 14/00 (R),
 • 09.05 – wos– godz. 9/00,
 • 10.05 – biologia– godz. 9/00,
 • 11.05 – j.niemiecki– godz. 9/00
 • 12..05- fizyka– godz. 9/00,
 • 13.05 – geografia– godz. 9/00,
 • 16.05 – j. rosyjski– godz. 9/00,
 • 17.05 – informatyka– godz. 9/00,
 • 18.05 – historia – godz. 9/00
 • 18.05 – chemia – godz. 14/00

   III.            Maturzyści przychodzą w dniu matury 1 godzinę przed jej rozpoczęciem. Przynoszą ze sobą piszący czarnym kolorem długopis oraz dowód osobisty, a także przybory i pomoce naukowe wg wykazu ( na stronie www.oke.gda.pl  oraz w gablocie wicedyrektora szkoły). Do sali zdający wchodzą zgodnie z wywieszoną listą pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Do sali nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

  IV.            Podczas trwania egzaminu zabrania rozmawiania i ściągania pod rygorem przerwania i unieważnienia egzaminu.

     V.            Egzaminy matury ustnej odbywać się będą w dniach od 09.05 – 27.05.2011r. wg harmonogramu i wykazów wywieszonych w gablocie wicedyrektora szkoły. Zdający powinni stawić się na egzamin 1/2h do 1h wcześniej na wypadek, gdyby ktoś poprzedni nie dotarł.

  VI.            Podczas trwania matury pisemnej w szkole musi obowiązywać absolutna cisza.

 1. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i połamania piór na maturze.
 2. Młodzież klas młodszych przestrzegamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas dni wolnych – zwłaszcza gdyby były upały – wystrzegać się silnego słońca, porażenia słonecznego i nie korzystać z kąpieli w otwartych akwenach wodnych gdyż nie jest nadeszła na to  jeszcze właściwa pora!

 

Alicja Czubak