Z a r z ą d z e n i e Nr 1/2011

Zarządzenie   Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 14 kwietnia 2011r.

              I.      W związku z wiosenną przerwą świąteczną oraz dniami przeznaczonymi na rekolekcje wielkopostne zarządza się na okres od 18 – do 26 kwietnia 2011r. następującą zmianę organizacji pracy szkoły:

  1. W dniach: 18, 19 i 20 kwietnia w Parafii P.W. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią, przy ul. Kościelnej 6, w godz. od 10/00 – do ok.  godz. 11/00 będą się odbywały rekolekcje wielkopostne.
  2. Wszyscy uczniowie, których Rodzice ( prawni opiekunowie) podpisali się pod informacją przekazaną przez wychowawców klas przybędą każdego z w/w dni bezpośrednio do Kościoła i tam podpiszą się na liście obecności. Po zakończeniu nauk rekolekcyjnych uczniowie udadzą się do domu.
  3. Wszyscy Ci uczniowie, których Rodzice (prawni opiekunowie) nie podpisali się na kartkach dostarczonych przez wychowawców oraz uczniowie, którzy nie zwrócili wychowawcy kartek – zgłoszą się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia o godzinie 9/30 w sekretariacie szkoły i udadzą się na zajęcia prowadzone do godziny 11/00 przez nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły. 

           II.      Ponieważ w dniach: 18-20.04.2011r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły – w sposób szczególny przypominam o konieczności zachowania wszelkich zasad bhp w drodze do Kościoła i w powrotnej drodze do domu, a także podczas trwania nauk w Kościele, w tym przede wszystkim o tym, że:

  • Należy przechodzić przez jezdnię wyłącznie po pasach – i to upewniwszy się najpierw, że nie nadjeżdża pojazd z żadnej ze stron,
  • Przechodząc przez jezdnię należy się  skupić na sytuacji drogowej, a nie na rozmowie ze znajomymi,
  • Podczas trwania nauk w Kościele nie wychodzimy i nie wybiegamy z niego na ulicę.
  • Po zakończonych zajęciach (naukach) udajemy się do domu.

         III.      Dni od 21 – do 26 kwietnia są dniami  wolnymi od nauki szkolnej. Do szkoły wracamy we środę, tj. 27 kwietnia.