Z a r z ą d z e n i e Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.


Z a r z ą d z e n i e  Nr 5/2016

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

z dnia 25 lutego 2016r.

I.      W związku z dniami przeznaczonymi na rekolekcje wielkopostne zarządza się na okres od  29 lutego  – do 02  marca 2016r. następującą zmianę organizacji pracy szkoły:

  1. W dniach od  29 lutego  – do 02  marca 2016r.  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, przy ul. Staszica 18, w godz. od 10/00 – do ok.  godz. 11/00 będą się odbywały rekolekcje wielkopostne.
  2. Wszyscy uczniowie, którzy będą uczestniczyli w rekolekcjach  przybędą każdego z w/w dni bezpośrednio do szkoły.  Po zakończeniu nauk rekolekcyjnych uczniowie udadzą się do domu.
  3. Wszyscy Ci uczniowie, którzy nie będą brali udziału w rekolekcjach  mogą mieć  zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze jeśli  zgłoszą się  o godzinie 9/30 w sekretariacie szkoły . Otrzymają tam informację do jakiej klasy mają się udać  na zajęcia prowadzone do godziny 11/00 ..

II.      Ponieważ w dniach:  od  29 lutego  – do 02  marca 2016r.  nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły – w sposób szczególny przypominam  o konieczności zachowania wszelkich zasad bhp w drodze do szkoły i w powrotnej drodze do domu, w tym przede wszystkim o tym, że:

  • Należy przechodzić przez jezdnię wyłącznie po pasach – i to upewniwszy się najpierw, że nie nadjeżdża pojazd z żadnej ze stron,
  • Przechodząc przez jezdnię należy się  skupić na sytuacji drogowej, a nie na rozmowie ze znajomymi,
  • Po zakończonych zajęciach (naukach) udajemy się do domu.

III.      Do szkoły wracamy we środę, tj. 03 marca.