XXX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r.
Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W roku szkolnym 2016/2017 odbywa  się
XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Państwo a gospodarka”. Honorowy patronat nad XXX Olimpiadą objął
Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.


        W etapie szkolnym wzięło udział  16 uczniów z technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista z klasy IIc, IIIc i IVc. Uczniowie, którzy uzyskają najlepszy  wynik będą uczestniczyć w zawodach okręgowych- 13 stycznia 2017 r. Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostanie zamieszczona  05 grudnia  2015r. na portalu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Grażyna Kinderman i p. Agnieszka Rotkiewicz.

Materiał: Agnieszka Rotkiewicz