XXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W dniu 10 stycznia 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią odbyła się XXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, która jest olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia i fizyka. Bloki problemowe obejmowały: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrze i jego ochronę, odpady, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.

W przeprowadzonym etapie olimpiady najlepsi okazali się uczniowie:

  1. Sikora Adam kl. 4c                              72%
  2. Gilas Piotr  kl. 3e                                 64%
  3. Trojanek Szymon kl. 1a                     60%

Opiekunowie olimpiady: Katarzyna Waszkiewicz, Tomasz Kowalski