XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

W roku szkolnym 2015/2016 odbywa  się XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka..

Dnia 4.11.2014r. odbywa  się XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy.

W etapie szkolnym brało udział  14 uczniów z technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista z klasy IIc i IIIc. Uczniowie, którzy uzyskają najlepszy  wynik będą uczestniczyć w zawodach okręgowych- 08 stycznia 2016 r. Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostanie zamieszczona  01 grudnia  2015r. na portalu Olimpiada.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.  Opiekunem uczniów jest  p. Grażyna Kinderman.