XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego

W dniu 11.12.2015 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu odbył się konkurs Wiedzy o Rachunkowości. Wzięły w nim udział uczennice 4 klasy technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista Kinga Dacyk, Klaudia Gajewska oraz Kinga Musiał. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań. Na rozwiązanie tych zadań mieli 25 minut. Pytania obejmowały wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał z rąk profesora Sojaka dyplom uczestnictwa. Studentki Koła Rachunkowości, które opowiedziały  o nauce „w Koperniku”. Nakierowały również potencjalnych przyszłych studentów na  strony internetowe, dzięki którym mogą oni zaczerpnąć wszystkie potrzebne dla nich informacje.

Materiał przygotowały: Kinga Musiał i Klaudia Gajewska