XII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

6 grudnia .2011r. odbyły się eliminacje szkolne . XII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowana jest przez Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut Nowych Technologii.

Zakres tematyczny Olimpiady obejmował m.in. wiedzę z zakresu: sytuacji ekonomicznej i specyfiki regionu zamieszkania uczestnika ,ogólnych informacji o gospodarce Polski i Unii Europejskiej.

W etapie szkolnym brało udział 46 uczniów z Technikum Ekonomicznego.

Uczniowie rozwiązali testy wielokrotnego wyboru na miarę swoich możliwości i posiadanej wiedzy.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostanie zamieszczona w miesiącu styczniu 2012r. na portalu Olimpiady.

Opiekun młodzieży: Grażyna Kinderman