XII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

1 grudnia 2016r. odbyły się eliminacje szkolne
XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.
Hasło przewodnie:
„Przywództwo w biznesie”

        W etapie szkolnym brało udział  30 uczniów z Technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista i handlowiec.

        Organizatorem Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Współorganizatorami Olimpiady Przedsiębiorczości są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

        Celem Olimpiady jest uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym.

        Uczniowie rozwiązali testy na miarę swoich możliwości i posiadanej wiedzy. Uczniowie z pewnością będą mieli  okazję wykorzystać zdobytą wiedzę  na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostanie zamieszczona  11 grudnia  2017 r. na portalu Olimpiady.

Opiekunami Olimpiady Przedsiębiorczości byli: Grażyna Kinderman, Małgorzata Fedec i Agnieszka Rotkiewicz.

Materiał: Agnieszka Rotkiewicz

Zdjęcia: Sławomir Chmielewski